Ekskluzīvs īpašums – zeme 10,58 ha Vidzemes jūrmalā Ķurmragā, 150m no ūdens, otrā līnija, ar apbūves iespējām

Zvaniet

+371 26642420

Par īpašumu

Ekskluzīvs īpašums – zeme 10,58 ha Vidzemes jūrmalā Ķurmragā pie jūras, 150m no ūdens – otrā līnija, ar apbūves iespējām.

Robežojas ar pašvaldības ceļu Tūja – Ežurgas, privāts iebraucamais ceļš līdz apbūves vietai. Līdz VIA Baltica šosejai 4km pa Brīvnieku stigu. Līdz Rīgai 70 km.
Īpašums sastāv no lauksaimniecības zemes 4,29 ha un meža zemes 4,85ha platībā.
Reģistrēts Zemesgrāmatā.
“Otrā līnija” no pludmales, uzreiz aiz kāpas. Par labu īpašumam ir nostiprināts servitūts uz kaimiņa zemesgabalu 1.līnijā – noeja uz jūru, tāpēc jaunajam īpašniekam pludmale būs pieejama dažu minūšu gājiena attālumā jebkurā laikā.

Īpašums atrodas dabas liegumā “Vidzemes akmeņainā jūrmala”, taču nekādu apbūves iespējas papildus apgrūtinošu aizsargājamu biotopu, mikroliegumu utml. šeit nav. Ir sertificēta dabas eksperta atzinums, kas iekļauts jaunajā apstiprinātajā dabas lieguma dabas aizsardzības plānā.
Apbūve šajā īpašumā uz lauksaimniecības zemes ir atļauta – dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām un palīgēkām – viensēta. Atļautā maksimālā apbūvējamā platība saskaņā ar teritorijas plānojumu ir noteikta sekojoši – pagalma platība zemesgabaliem ar platību virs 3ha – 10% (1 ha), no būvēm brīvai platībai jābūt ne mazāk kā 80% no pagalma platības (8000 m2), tādējādi pieļaujamā apbūves blīvuma platība (ēku pamatu kopējā platība) ir ne vairāk kā 2000 m2. Maksimālais atļautais ēkas augstums – 12 m.

Minimālā atļautā zemesgabala platība pašlaik šeit ir 10 ha, taču saskaņā ar jauno apstiprināto dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” dabas aizsardzības plānu un pēc dabas lieguma individuālo MK noteikumu grozījumiem, iespējams jau šogad, īpašumu būs iespējams sadalīt 2 daļās. Tāpēc īpašums ir perspektīvs arī no biznesa viedokļa jau tuvākajā nākotnē.

Ir veikta topogrāfiskā uzmērīšana, izstrādāts elektrības pieslēguma projekts, ir zināmas tā izbūves izmaksas, kā arī izstrādāts dzīvojamās mājas projekts ar ēkas piesaisti.

Pie īpašuma pārdošanas darījuma noslēgšanas pircējam tiek nodoti šādi dokumenti:

1. Zemes robežu, apgrūtinājumu un situācijas plāni papīra formā un mērniecības lieta elektroniski.

2. Ēkas būvprojekts ar piesaisti papīra formā un elektroniski.

3. Topogrāfija elektroniski.

4. Saskaņotais transformatora un elektrības pieslēguma projekts papīra formā.

5. Pašvaldības būvvaldes izsniegta uzziņa par īpašuma lietošanas mērķi un apbūves iespējām.

6. Dabas aizsardzības pārvaldes izziņa par to, ka īpašumā nav mikroliegumi vai īpaši aizsargājami biotopi.

Būvatļauju šim vai citam dzīvojamās mājas projektam kārto jaunais īpašnieks. Pretējā gadījumā darījuma summai papildus piemērojams PVN 21% apmērā.

Īpašuma labiekārtošanas process turpinās.

Šis īpašums neatrodas “pirmajā līnijā” uz pašas kāpas, tāpēc tūristiem u.c. negaidītiem ciemiņiem nebūs vajadzība iet cauri pagalmam uz pludmali un atstāt savu auto durvju priekšā. Pie iebraucamā ceļa sākuma tiks izvietota ceļa zīme “iebraukt aizliegts”. Uz pašvaldības ceļa autotransportam stāvēt ir aizliegts – sods 350 EUR.

Šis ir īpašums cilvēkiem, kuri vēlas klusi dzīvot un atpūsties pie jūras, nepievēršot sev lieku sabiedrības uzmanību. Patiesi 100% ekoloģiski tīra un sakopta vide, savs mežs sēņošanai, ogošanai un malkai. Pat visstiprākā lietus, vēja un ziemas vētru laikā šeit aiz kāpas ir daudz klusāk un patīkamāk nekā dzīvojot uz pašas kāpas, savukārt pat karstākajās vasaras dienās vienmēr veldzēs vēja pūsmas no jūras.
Ar nopietniem pircējiem jautājumi un iespējas ir droši apspriežami individuāli. Ir risinājumi arī nerezidentiem.

Papildus piedāvājam realizēt visu tālāko īpašuma attīstīšanas/izbūves projektu no ieceres “līdz atslēgai”, kā arī turpmāku īpašuma apsaimniekošanu / pārvaldīšanu.

Pārdod īpašnieki.