Ekskluzīvs īpašums – zeme 10,4ha Vidzemes jūrmalā Ķurmragā, pirmā līnija, ar apbūves iespējām

Zvaniet

+371 26642420

Par īpašumu

Robežojas ar pašvaldības ceļu Tūja – Ežurgas, izbūvēts privāts iebraucamais ceļš līdz apbūves vietai. Līdz VIA Baltica šosejai 4km pa Brīvnieku stigu. Līdz Rīgai 71 km.

Īpašums sastāv no lauksaimniecības zemes 4,64 ha un meža zemes 5,49 ha platībā.
Reģistrēts Zemesgrāmatā.
Pirmā līnija ar stāvkrastu. Iespēja izveidot labiekārtotu (kāpnes) savu privāto noeju uz pludmali. Par labu īpašumam ir nostiprināts servitūts uz kaimiņa zemesgabalu – iebraucamais ceļš no pašvaldības ceļa.

 

Īpašums atrodas dabas liegumā “Vidzemes akmeņainā jūrmala”, taču apbūvei paredzētajās platībās nekādu aizsargājamu biotopu, mikroliegumu utml. papildus apgrūtinājumu šeit nav. Ir sertificēta dabas eksperta atzinums, kas iekļauts jaunajā dabas lieguma dabas aizsardzības plānā. Apbūve šajā īpašumā uz lauksaimniecības zemes ir atļauta – dzīvojamā māja ar saimniecības ēkām un palīgēkām – viensēta. Atļautā maksimālā apbūvējamā platība saskaņā ar teritorijas plānojumu ir noteikta sekojoši – pagalma platība zemesgabaliem ar platību virs 3ha – 10% (1 ha), no būvēm brīvai platībai jābūt ne mazāk kā 80% no pagalma platības (8000 m2), tādējādi pieļaujamā apbūves blīvuma platība (ēku pamatu kopējā platība) ir ne vairāk kā 2000 m2. Maksimālais atļautais ēkas augstums – 12 m.

iinimālā atļautā zemesgabala platība pašlaik šeit ir 10 ha, taču saskaņā ar jauno apstiprināto dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” dabas aizsardzības plānu un pēc dabas lieguma individuālo MK noteikumu grozījumiem, iespējams jau šogad, īpašumu būs iespējams sadalīt 2 daļās. Tāpēc īpašums ir perspektīvs arī no biznesa viedokļa jau tuvākajā nākotnē.
Norādītajā cenā ir iekļauta elektrības pieslēguma izbūve uz īpašuma robežas, kā arī spice ūdens apgādei.

Ir izstrādāts dzīvojamās mājas projekts.

Pie īpašuma pārdošanas darījuma noslēgšanas pircējam tiek nodoti šādi dokumenti:

1. Zemes robežu, apgrūtinājumu un situācijas plāni papīra formā un mērniecības lieta elektroniski.

2. Ēkas būvprojekts bez piesaistes elektroniski.

3. Pašvaldības būvvaldes izsniegta uzziņa par īpašuma lietošanas mērķi un apbūves iespējām.

4. Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegta izziņa par to, ka īpašumā nav mikroliegumu vai īpaši aizsargājami biotopi.

Būvatļauju šim vai citam dzīvojamās mājas projektam kārto jaunais īpašnieks. Pretējā gadījumā darījuma summai papildus piemērojams PVN 21% apmērā.

Īpašuma labiekārtošanas process turpinās.

Īpašums atrodas “pirmajā līnijā” tāpēc tūristiem u.c. negaidītiem ciemiņiem nebūs vajadzība iet cauri pagalmam uz pludmali un atstāt savu auto durvju priekšā. Pie iebraucamā ceļa sākuma tiks izvietota ceļa zīme “iebraukt aizliegts”. Uz pašvaldības ceļa autotransportam stāvēt ir aizliegts – sods 350 EUR.
Šis ir īpašums cilvēkiem, kuri vēlas klusi dzīvot un atpūsties pie jūras, ar skatu pa logiem uz jūru, taču nepievēršot sev lieku sabiedrības uzmanību. Patiesi 100% ekoloģiski tīra un sakopta vide, savs mežs sēņošanai, ogošanai un malkai.

Ar nopietniem pircējiem jautājumi un iespējas ir droši apspriežami individuāli, tāpēc jebkāda papildus informācija tiek sniegta tikai pa tālruni, vai tiekoties klātienē. Ir risinājumi nerezidentiem.

Papildus piedāvājam realizēt visu tālāko īpašuma attīstīšanas/izbūves projektu no ieceres “līdz atslēgai”, kā arī turpmāku īpašuma apsaimniekošanu / pārvaldīšanu.

Pārdod īpašnieki